Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Nowe konfesjonały / Wymiana – zobacz

Drodzy Wierni, jako Proboszcz Parafii pragnę dbać nie tylko o sprawy przyziemne związane z utrzymaniem obiektów, ale też biorę odpowiedzialność za Wasze uświęcenie i z całych sił chcę, aby każdy z Wiernych czerpał jak najwięcej łask płynących z Bożego Miłosierdzia. Z tej racji w naszym kościele planuję wymienić konfesjonały na takie, które przez swoją konstrukcję będą spełniały doskonałe warunki dla sprawowania sakramentu pokuty. Taki komfort psychiczny będzie mieć wielki wpływ na przebieg spowiedzi świętej co poprawi jakość ducha i chętniej penitent skorzysta ze spowiedzi.

Katechizm Kościoła katolickiego w części poświęconej szafarzowi sakramentu pokuty stwierdza: „Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek należny osobom, Kościół oświadcza, że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów wyznanych przez penitentów”. Dodaje też, że nie może on również wykorzystywać wiadomości o życiu penitentów, jakie uzyskał w czasie spowiedzi. „Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się «pieczęcią sakramentalną», ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje «zapieczętowane» przez sakrament»” (KKK 1467).

Katechizm odwołuje się też do Kodeksu prawa kanonicznego, który stawia sprawę bardzo radykalnie. Spowiednik, który narusza bezpośrednio tajemnicę sakramentalną, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej. Jeśli narusza ją tylko pośrednio, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa (kan. 1388 § 1).

Chroniąc powagę sakramentu pojednania pragnę powiadomić, że są już opracowywane projekty konfesjonałów, które w naszej świątyni zostaną zainstalowane. Ten nowy projekt daje penitentom możliwość siedzenia i klęczenia podczas spowiedzi. Konfesjonały są oświetlone wewnątrz, mają zamykane drzwi dźwiękoszczelnej kabiny, dzięki czemu można swobodnie rozmawiać, posiadają odsuwaną kratkę, dzielącą spowiednika i penitenta oraz sygnalizację świetlną, która zapobiega wchodzeniu ludzi do konfesjonału podczas trwania spowiedzi. Nasze nowe konfesjonały będą przede wszystkim dyskretne.

Na tablicy w przedsionku kościoła zostały zamieszczone informacje dotyczące tego projektu. Prosimy, aby zapoznać się ze schematem tych konfesjonałów.

I już na końcu proszę o pomoc w zrealizowaniu tej wymiany.

Ofiary na pokrycie kosztów
można składać przelewem bankowym na konto parafialne:

50 2030 0045 1110 0000 0053 2220

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
we Wrocławiu-Złotnikach, ul. Wielkopolska 3-5, 54-027 Wrocław

z dopiskiem: konfesjonały

Słowa z Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej (1602)
„Dziś powiedział mi Pan: Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja krew i woda, która wyszła z serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja odwraca się od nich do dusz pokornych.”


Konfesjonały dźwiękoszczelne

Niezwykłe, funkcjonalne i przemyślane w najdrobniejszych szczegółach dźwiękoszczelne konfesjonały. Architekci z wielką pieczołowitością zadbali o detale, które stanowią wsparcie dla kapłana podczas wymagającego sakramentu spowiedzi, a penitentowi pomagają skupić się na relacji z Bogiem. Nowe konfesjonały zapewniają penitentowi anonimowość i skupienie dzięki wyciszeniu otoczenia.

  • Bezpieczne – automatyczna dezynfekcja i bezpieczne przegrody.
  • Dezynfekowane za pomocą wbudowanych ozonatorów, które likwidują wirusy, bakterie i obce zapachy
  • Dźwiękoszczelne – zamykane z podwójnymi tłumionymi ścianami.
  • Wiele możliwych opcji na zamówienie indywidualne:
    • Samodomykający się mechanizm drzwi, który wspomagania elektryczne otwierania drzwi bez dotykania klamki.
    • Materiał indywidualnie dobierany – szeroki wybór rodzajów drewna, metalu i obić tapicerskich.
    • Projektowanie indywidualne zewnętrznego wizerunku konfesjonału do architektury wnętrz kościoła.

Next Post

© 2022 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Theme by Anders Norén