Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Parafialny fundusz remontowy

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej Parafii

Z powodu wystąpienia nieoczekiwanej awarii, która pojawiła się w formie zalanego kościoła, mającej bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie świątyni – otwieram Parafialny Fundusz Remontowy.

Celem tego funduszu będzie uzbieranie stosownej kwoty, która pozwoli naprawić szkody po awarii oraz wyremontować wnętrze kościoła.

Jako Proboszcz Parafii czuję się odpowiedzialny za każdy wymiar duszpasterski, również ten materialny.

Jednak zdaję sobie sprawę, że bez Was trudno będzie ten problem doprowadzić do końca, dlatego proszę o pomoc finansową.

Wpłaty na ten cel można składać osobiście w zakrystii kościoła, kancelarii parafialnej lub dokonać przelewu na konto parafialne:

50 2030 0045 1110 0000 0053 2220

Rzymskokatolicka Parafia
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
we Wrocławiu – Złotnikach
ul. Wielkopolska 3-5, 54-027 Wrocław,

z dopiskiem:
Remont kościoła

Moi Drodzy

Wszelkie wpłaty na działalność bieżącą parafii lub na remonty obiektów sakralnych kwalifikują się jako darowizny na cele kultu religijnego.

W myśl art. 26 pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych darowizny na cele kultu religijnego można odliczyć od całości uzyskanego w danym roku dochodu, zmniejszając tym samym wartość należnego podatku dochodowego. Ustawodawca wprowadził jednak pewne limity. Odliczeniu podlegają darowizny jedynie do wysokości 6% rocznego dochodu.

Warunkiem koniecznym jest wpłata darowizny bezpośrednio na konto bankowe obdarowanego. Dowód wpłaty stanowi dokument uprawniający do dokonania odliczenia.

                                       Z góry dziękuję za wsparcie oraz współpracę
                                        Proboszcz Parafii

Next Post

© 2021 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Theme by Anders Norén