Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Ołtarz Matki Bożej Królowej Polski – Parafia Wrocław Złotniki

OŁTARZ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
PRZY PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ
WE WROCŁAWIU – ZŁOTNIKACH

Idea stworzenia w Parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej we Wrocławiu – Złotnikach OŁTARZA poświęconego Maryi – głównej patronce Polaków i Królowej Polski, zrodziła się w 2011 roku. Wtedy też zawiązała się złożona z Parafian grupa inicjatywna, którą kierował Proboszcz Parafii ks. Andrzej Pańczak. Koncepcja ideowo-artystyczna Ołtarza gotowa była w 2012 roku, wówczas przedstawiono ją ogółowi Parafian i zwrócono się do nich o poparcie tego projektu poprzez modlitwę, dobrowolne datki oraz woluntarystyczny udział w pracach organizacyjnych i wykonawczych. Prośba ta spotkała się z życzliwym odzewem i przyniosła obfite owoce.
Kamień węgielny pod Ołtarz i akt erekcyjny uroczyście wmurowano w 2013 roku, dwa lata później, tj. 4.10.2015 roku podczas podniosłej Mszy Świętej, w asyście Kompanii Honorowej WP, Ołtarz został poświęcony. Uczestnikami tego wydarzenia byli Wierni Parafii, mieszkańcy Złotnik i sąsiednich osiedli oraz zaproszeni goście. Od tego czasu, Ołtarz służy złotniczanom, jako miejsce uroczystości religijnych (w tym nabożeństw maryjnych), wydarzeń o patriotyczno-religijnym charakterze (np. Mszy Świętych związanych z historycznymi rocznicami połączonych z apelami pamięci), a także miejscem indywidualnych modlitw wiernych. Ołtarz (zgodnie z jego koncepcją) był i nadal jest rozbudowywany o kolejne ważne elementy pod względem religijnym, patriotycznym i symbolicznym. Będąc – bo to najważniejsze – miejscem modlitwy, staje się zarazem swoistym architektonicznym „podręcznikiem” narodowych dziejów uwypuklającym ich związek z religią katolicką i Kościołem.

Polowy Ołtarz Matki Bożej Królowej Polski usytuowany jest na placu parafialnym pomiędzy budynkami świątyni i probostwa oraz okalającymi je obszarami zieleni. Od frontu do Ołtarza przylega kryty kamienną posadzką plac na którym usytuowano siedziska stylistyczne i materiałowo współgrające z całością założenie. Na placu tym przygotowano też dwa kamienne moduły, w których przy szczególnie uroczystych okazjach zapalane są gazowe znicze. Zarówno Ołtarz jak i jego bezpośrednie otoczenie zachowują jednorodne cechy klasycyzującego stylu. Ołtarz i pozostałe towarzyszące mu obiekty zbudowany jest z jasnego, lekko opalizującego kamienia (piaskowiec z kamieniołomu w Długopolu).

W jego centrum znajduje się wytrawiony w artystyczny sposób na blasze częstochowski wizerunek Czarnej Madonny-Królowej Polski. Przed nim usytuowany jest stół ołtarzowy w podstawie którego w widoczny dla wiernych sposób umieszczono artefakty będące symbolicznymi kamieniami węgielnymi Ołtarza. Są nimi cegły i drewniany krzyżyk pochodzące ze zniszczonych kresowych kościołów katolickich. Po prawej (od patrzącego) stronie wizerunku Maryi, na kamiennej steli znajduje się tablica z umieszczoną na niej Modlitwą Złotniczan. Modlitwa ta zawiera podziękowania i prośby parafian kierowane do Bożej Rodzicielki, a dotyczące spraw Kościoła, Ojczyzny, naszych rodzin i każdego z nas. Pierwszy raz Modlitwa odczytana została w dniu poświęcenia Ołtarza. Jej tekst otrzymali też parafianie na pamiątkowych obrazkach. Po lewej stronie Ołtarza na kamiennej steli znajdują się inskrypcje zawierające wypowiedzi wielkich ludzi polskiego Kościoła (św. Jan Paweł II, bł. Stefan Wyszyński, św. Urszula Ledóchowska, bł. Jerzy Popiełuszko). Cytaty zostały wybrane w ten sposób by podkreślały spójność wiary z umiłowaniem Ojczyzny i poczuciem odpowiedzialności za nią. Na kolejnych dwóch kamiennych stelach obustronnie flankujących centrum Ołtarza planuje się (w 2021 roku) umieszczenie tablic kommemoratywnych upamiętniających zasłużonych dla Boga i Ojczyzny przedstawicieli polskiego Kościoła. Są wśród nich świeci, błogosławieni, duchowni, zakonnice i zakonnicy, misjonarki i misjonarze. Przypomnianych zostanie w ten sposób około 250 postaci dobranych tak, by ukazać rozmaitość występujących w Kościele polskim charyzmatów oraz podkreślić wspólnotę losów Kościoła i narodu.
Po lewej stronie Ołtarza na wysuniętym ku wiernym miejscu, został umieszczony w kamienno-szklanej konstrukcji Krzyż Wołyński. Jest to oryginalny, częściowo zbutwiały i zniszczony krzyż z nieistniejącego już i zdewastowanego cmentarza polskiego na Wołyniu. Ten niemy świadek historii symbolizuje naszą pamięć o tragedii wołyńskiej (przypominamy o niej m.in. na corocznych Mszach Świętych organizowanych przy Krzyżu wołyńskim 11.VII).

Dookoła Ołtarza na jego niższym stopniu zbudowane zostało kolumbarium z wydzielonymi oszklonymi kwaterami w których znajdują się urny z ziemią z cmentarzy wojskowych, miejsc walki i straceń i innych miejsc pamięci narodowej (m. in. Katyń, Charków, Monte Cassino, Westerplatte, Narvik, Wykus, Łączka, Lwów, Ponary, Arnhem, Zadwórze, Syberia itp). Pozyskiwanie tych symbolicznych pamiątek odbywa się zgodnie z ustaloną procedurą (zawsze z towarzyszeniem modlitwy). Urny są uroczyście, w asyście wiernych (najczęściej po Mszy Świętej w dniach odnośnych rocznic) instalowane w kwaterach kolumbarium. W dniach świąt narodowych, w Dzień Zaduszny i przy innych okazjach rocznicowych, odmawiana jest modlitwa za poległych i zmarłych, a pod poszczególnymi urnami zapala się znicze. W ten sposób krzewimy wiedzę historyczną, kultywujemy pamięć o bohaterskich czynach naszych przodków i oddajemy im należne honory. Istniejące kwatery(28) są już zapełnione; narodziła się więc konieczność rozbudowy kolumbarium co planujemy uczynić w latach 2021/2022.

W niewielkim oddaleniu od Ołtarza po jego lewej stronie znajduje się umocowany na kamiennej konstrukcji Dzwon Wolności. Jest to dar dzieci komunijnych z 2018 roku. Pierwszy raz Dzwon zabrzmiał w stulecie Niepodległości i od tej pory towarzyszy różnym uroczystościom religijnym i religijno-patriotycznym. Zgodnie z inskrypcją wyrytą na krawędzi dzwonu jego dźwięk ma przypominać o czynach naszych przodków, którzy poświęcili swoje życie walce i pracy dla Niepodległej.

Kolejnym elementem symboliczno-historycznej natury powstałym w związku z Ołtarzem jest tzw. Ścieżka Pamięci. Prowadzi ona przez środek placu wytyczonego przed Ołtarzem wprost do jego stopni. W kamienny trakt Ścieżki wmontowane są metalowe tabliczki zawierające daty i nazwy kilkudziesięciu wydarzeń z dziejów Polski i Kościoła w Polsce. Wydarzenia te dobrano, tak by reprezentowały różne epoki i różne obszary aktywności (religia, kultura, polityka). Ścieżka nie jest projektem skończonym, w miarę upływu czasu uzupełniana być może o kolejne inskrypcje (np. obecnie gotowi jesteśmy do upamiętnienia beatyfikacji kard. Wyszyńskiego).

Złotnicki Ołtarz Matki Bożej Królowej Polski jest obiektem wysmakowanym estetycznie, rozległym i wieloelementowym, wznoszonym ze środków społecznych. Stąd m.in. wynika konieczność rozkładania jego budowy w czasie. Kolejnymi etapami rozbudowy Ołtarza mają być: wspomniane już powiększenie kolumbarium i zabudowanie bocznych steli tablicami inskrypcyjnymi oraz wzniesienie masztu flagowego służącego do godnego eksponowania flagi narodowej, a także zaaranżowanie – finalizującej całość przedsięwzięcia – tzw. Polany Pamięci. Ten ostatni projekt przewiduje umieszczenie na dzierżawionym przez Parafię terenie zielonym przylegającym do kościoła NMP Różańcowej na Złotnikach 10 głazów pamięci. Każdy z nich dedykowany będzie postaciom z naszej narodowej historii, które wyróżniły się w rozmaitych dziedzinach działalności przynosząc chlubę Ojczyźnie i pożytek ludziom. Celem projektu jest upamiętnienie tych osób, popularyzacja wiedzy o nich samych i okolicznościach w której działali, budzenie poczucia dumy narodowej i inspirowanie do samodzielnych poszukiwań biograficznych. Wstępnie przewiduje się, iż na każdym wkomponowanym w teren i okalającą go szatę roślinną głazów umieszczone zostanie logo symbolizujące dziedzinę działalności oraz tablica upamiętniającą nazwiska naszych rodaków, szczególnie zasłużonych w tejże dziedzinie. I tak poszczególne głazy pamięci poświęcone byłyby: literatom, malarzom i rzeźbiarzom, muzykom i artystom scenicznym, społecznikom, uczonym, myślicielom i wynalazcom, wybitnym wodzom, rycerzom i żołnierzom, sportowcom i podróżnikom oraz politykom. Listę nazwisk ustalą wspólnie (i po konsultacjach – co będzie przyczynkiem do ożywienia debaty publicznej) pasjonaci narodowej historii i historycy zaangażowani w życie Parafii. Realizacji projektu towarzyszyły będą działania promocyjne, popularyzatorskie i edukacyjne.

Budowa i rozbudowa złotnickiego Ołtarza Matki Bożej Królowej Polski pociągnęła za sobą także szereg inicjatyw popularyzujących narodową historię. Należą do nich m.in. zainicjowane przez Proboszcza Parafii ks. Andrzeja Pańczaka pielgrzymki parafialne łączące elementy religijne (Msze Święte, modlitwy, zwiedzanie sanktuariów itp.) z elementami patriotycznymi (zwiedzanie miejsc ważnych dla narodowej tradycji, kontakty z Polonią, prelekcje historyczne). Wyjazdy takie mają dodatkowo wielką siłę integrującą społeczność parafialną. Do tej pory (2021) odbyły się parafialne pielgrzymki do: Warszawy, Krakowa i Wadowic, do Wilna i na Litwę, do Grodna, Pińska i na Białoruś, do Lwowa, na Ukrainę szlakiem kresowych zamków, i do Ziemi Świętej.
Do zainspirowanych powstaniem Ołtarza Matki Bożej Królowej Polski działań mieszczących się w szeroko rozumianej edukacji patriotycznej należą także organizowane w złotnickiej parafii koncerty, prelekcje i wystawy historyczne. Ich animatorką jest Pani Ewa Kobel. Do tej pory odbyły się dwa połączone z prelekcją koncerty pieśni patriotycznych (Historia Polski w piosence, Śpiewajmy dla Biało-Czerwonej) i koncert chopinowski połączony z wykładem nt. kompozytora i jego epoki (Chopinowska lista przebojów), sześć prelekcji (Nasze symbole narodowe; Miłość w koronie czyli perypetie sercowe polskich władców; Piękne, utalentowane i waleczne polskie białogłowy; Wyklęci, Niezłomni, Nieznani; Leśnica-szkice z dziejów osiedla, Polscy nobliści) oraz 4 wystawy (Żołnierze Wyklęci, Polskie Madonny, Na narodową nutę; Albośmy to jacy-tacy czyli Polacy w sentencjach i przysłowiach). Impet tych działań zahamowany został przez pandemię. W planach na 2021 rok są dwie wystawy (Zwycięskie bitwy Polaków; Kto ty jesteś-Polak mały) i koncert połączony z prelekcją (Biało-czerwone nuty).
Interesującą inicjatywą ideowo i „organizacyjnie” złączoną z budową i powstaniem Ołtarza Matki Bożej Królowej Polski na Złotnikach jest wydawanie w Parafii pisemka popularyzującego problematykę historyczną pt. Parafialny Niezbędnik Patriotyczny. Dotychczas ukazało się 20 jego numerów. Każdy poświęcony został ważnym zagadnieniom z historii Polski omówionym w rzetelny, ale zarazem przystępny sposób. Tekst okrasza starannie dobrana ikonografia. Inicjatorką tych publikacji i ich autorką jest Ewa Kobel, natomiast za oprawę graficzną i redakcję techniczną odpowiada jej syn – Przemysław. Pisemko drukowane jest we własnym zakresie przez Parafię. Ukazuje się w formacie A5, ma zróżnicowaną objętość (od 20 do 40 stron). Rozprowadzane jest wśród Wiernych Parafii trafiając tym samym również do ich rodzin. Nakład waha się od 500 do 1000 egzemplarzy. Całość przedsięwzięcia ma charakter non profit. Dotychczas ukazało się 20 numerów pisma (1. Konstytucja 3 Maja; 2. 15 Sierpnia; 3. Stan Wojenny, 4. II Wojna Światowa; 5. Polskie symbole narodowe; 6. Chrzest Polski; 7. Zbrodnia Katyńska i kłamstwo katyńskie; 8. Wojna Obronna 1939; 9.Złotnickie kolumbarium; 10. Święci i błogosławieni związani z Polską; 11. Różne oblicza wojennej odwagi; 12. Kręte drogi do niepodległości Cz. 1 – walka zbrojna; 13. Kręte drogi do niepodległości Cz. 2 – nie tylko orężem; 14. Kręte drogi do niepodległości Cz. 3 – bardzo długi finisz; 15. Ojcowie Ojczyzny; 16. Syberia w losach narodu polskiego; 17. Polska i Polacy w cytatach; 18.„Bo my nie błagamy o wolność my o nią walczymy”; 19.Śląskie sprawy Cz. 1. – Piastowie; 20; Ojczyste hymny).
W 2021 roku planowane jest wydanie trzech numerów PNP. Dwa z nich zatytułowane Bogu i Ojczyźnie zawierać będą biogramy osób uwiecznionych na tablicach pamiątkowych na Ołtarzu Matki Bożej Królowej Polski, trzeci dotyczyć będzie polskich i wrocławskich noblistów. W tym roku planowane jest też umieszczenie wszystkich dotychczasowych numerów PNP (w przyszłości kolejnych) na stronie internetowej Parafii.

http://parafiazlotniki.eu/zlotnickie-spotkania-z-historia-parafialny-niezbednik-patriotyczny/

W dzieło budowy i rozbudowy Ołtarza zaangażowanych było (i jest nadal) wiele osób. Ich lista (niepełna, ponieważ część ofiarodawców pozostała anonimowa) umieszczona została w specjalnej księdze pamiątkowej. W tym miejscu nadmienić należy, że autorem projektu artystyczno-architektonicznego Ołtarza i kolejnych jego modułów jest wybitny artysta rzeźbiarz, profesor ASP we Wrocławiu Christos Mandzios; obraz główny, detale inskrypcyjne, tabliczki w Ścieżce Pamięci, elementy i wyposażenie kolumbarium wykonywane są przez Mariana Ostrowskiego; koncepcja ideowo-historyczna i program edukacji patriotycznej realizowany w związku z Ołtarzem są dziełem Ewy Kobel, a całość przedsięwzięcia koordynuje biorąc na siebie kwestie stricte religijne, organizacyjne i finansowe Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej we Wrocławiu – Złotnikach ks. Andrzej Pańczak.

Ołtarz Matki Bożej Królowej Polski na wrocławskich Złotnikach jest niebanalnym i pięknym pod względem artystyczno – architektonicznym obiektem, zawierającym w sobie bardzo bogaty program ideowy. Przede wszystkim jednak jest wyrazem wielkiej czci złotnickich Parafian dla Matki Bożej Królowej Polski i podziękowaniem za Jej obecność w dziejach naszego narodu.
Pragniemy, aby zawsze był on miejscem gorliwej modlitwy i głębokiej refleksji patriotycznej.

Zobacz galerię

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum,
benedicta Tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris Tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

About Author

Next Post

Previous Post

© 2024 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Theme by Anders Norén