Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania
2024

Termin Bierzmowania:
25.04.2024
czwartek
godz. 1800

Przypominamy o obowiązku realizacji kontrolek.

Zdeklarowanych prosimy o zaangażowanie się
i śledzenie ogłoszeń duszpasterskich,
w których będą pojawiać się niezbędne informacje
dotyczące formacji.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania ↓

1. Świadectwo chrztu.

2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej.

3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

4. Jeśli kandydat jest z innej parafii – konieczna jest zgoda na przyjęcie sakramentu poza parafią zamieszkania.

5. Zalecamy, aby do Sakramentu Bierzmowania przystąpić w swojej Parafii zamieszkania i tym samym pielęgnować troskę o swoją Wspólnotę parafialną.

Spotkania formacyjne dla kandydatów w naszej Parafii odbywają się według ustaleń księdza prowadzącego.

Informacje są przekazywane bezpośrednio młodzieży
na spotkaniach
i w ogłoszeniach parafialnych
.

Katecheza:
Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki, i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Krzyżmo to olej zmieszany z balsamem poświęcony przez biskupa diecezjalnego w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma.  Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Owocem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś w dniu Pięćdziesiątnicy stało się udziałem Apostołów.

© 2024 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Theme by Anders Norén