Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Bierzmowanie

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYJĘCIA
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

  1. Świadectwo chrztu.
  2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.
  3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
  4. Jeśli kandydat jest z innej parafii – konieczna jest zgoda na przyjęcie sakramentu poza parafią zamieszkania.

Katecheza parafialna przed Sakramentem Bierzmowania

Spotkania formacyjne dla kandydatów w naszej parafii odbywają się według ustaleń księdza prowadzącego.

Informacje są przekazywane bezpośrednio młodzieży na spotkaniach
i w ogłoszeniach parafialnych.

Katecheza:
Sakramentu bierzmowania udziela się przez
namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki, i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Krzyżmo to olej zmieszany z balsamem poświęcony przez biskupa diecezjalnego w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma.  Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Owocem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś w dniu Pięćdziesiątnicy stało się udziałem Apostołów.

© 2020 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Theme by Anders Norén