Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Bierzmowanie

Przygotowania do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania
2021

Kandydaci zostali podzieleni na dwie grupy:
* grupa dziewcząt
* grupa chłopców

Najbliższe spotkanie formacyjne odbędzie się we wtorek 23.03.2021
o godz. 1900, na które zapraszamy tylko grupę chłopców.

Dla dziewcząt spotkanie odbędzie się dopiero po Świętach,
proszę śledzić ogłoszenia.

1. W naszej Parafii kandydatami jest młodzież klas 8. oraz starsi.

2. Kolejne informacje dotyczące formacji oraz przyszłych spotkań będą pojawiać się w ogłoszeniach, a także będą przekazywane bezpośrednio młodzieży na spotkaniach.

3. Prosimy, aby młodzież, która złoży deklarację i tym samym zapisze się do grupy przygotowującej się – uczestniczyła w niedzielnej Mszy Świętej o godz. 1900

Dokumenty potrzebne do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania

1. Świadectwo chrztu.

2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.

3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

4. Jeśli kandydat jest z innej parafii – konieczna jest zgoda na przyjęcie sakramentu poza parafią zamieszkania.

5. Z racji panującego zagrożenia epidemiologicznego zalecamy, aby do Sakramentu Bierzmowania przystąpić w swojej parafii zamieszkania i tym samym pielęgnować troskę o swoją wspólnotę parafialną.

Spotkania formacyjne dla kandydatów w naszej parafii odbywają się według ustaleń księdza prowadzącego.

Informacje są przekazywane bezpośrednio młodzieży
na spotkaniach
i w ogłoszeniach parafialnych
.

Katecheza:
Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki, i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Krzyżmo to olej zmieszany z balsamem poświęcony przez biskupa diecezjalnego w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma.  Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Owocem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś w dniu Pięćdziesiątnicy stało się udziałem Apostołów.

© 2021 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Theme by Anders Norén