Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Bierzmowanie

Kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy do zakrystii po odbiór deklaracji.

Deklaracje należy czytelnie wypełnić w domu z rodzicami.

Na podstawie zebranych deklaracji zostanie utworzona lista osób chętnych do przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

Prosimy o złożenie (oddanie) deklaracji
po dowolnej Mszy Świętej.

Do Sakramentu Bierzmowania przygotujemy uczniów
klas VIII szkoły podstawowej
oraz starszych.

Zainteresowanych prosimy o zaangażowanie się
i śledzenie ogłoszeń duszpasterskich,
w których będą pojawiać się niezbędne informacje
dotyczące formacji.

Pierwsze spotkanie formacyjnoorganizacyjne
odbędzie się we wtorek 12
.10.2021 o godz. 1900
w świątyni parafialnej
(w kościele).

ZAPRASZAMY

1. Nowy nabór kandydatów do bierzmowania rozpocznie się w nowym roku szkolnym 2021/2022 – pod koniec września.

2. W naszej Parafii kandydatami jest młodzież klas 8. oraz starsi.

3. Informacje dotyczące formacji oraz spotkań zawsze pojawiają się w ogłoszeniach, a także są przekazywane bezpośrednio młodzieży na spotkaniach.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania

1. Świadectwo chrztu.

2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.

3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

4. Jeśli kandydat jest z innej parafii – konieczna jest zgoda na przyjęcie sakramentu poza parafią zamieszkania.

5. Z racji panującego zagrożenia epidemiologicznego zalecamy, aby do Sakramentu Bierzmowania przystąpić w swojej parafii zamieszkania i tym samym pielęgnować troskę o swoją wspólnotę parafialną.

Spotkania formacyjne dla kandydatów w naszej parafii odbywają się według ustaleń księdza prowadzącego.

Informacje są przekazywane bezpośrednio młodzieży
na spotkaniach
i w ogłoszeniach parafialnych
.

Katecheza:
Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki, i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Krzyżmo to olej zmieszany z balsamem poświęcony przez biskupa diecezjalnego w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma.  Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Owocem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś w dniu Pięćdziesiątnicy stało się udziałem Apostołów.

 

© 2021 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Theme by Anders Norén