Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Bierzmowanie

Rozpoczynamy w Parafii
przygotowania
do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne
we wtorek 19.01.2021

Spotkanie odbędzie się po Mszy Świętej wieczornej
o godz. 1900

1. Prosimy młodzież o odbieranie deklaracji w zakrystii kościoła po każdej Mszy Świętej.

2. Deklarację należy w domu czytelnie wypełnić, podpisać i oddać księdzu – również po dowolnej Mszy Świętej.

3. Oddanie wypełnionej deklaracji będzie formą zapisania się do grona osób przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

4. W naszej Parafii kandydatami jest młodzież klas 8. oraz starsi.

5. Kolejne informacje dotyczące formacji oraz przyszłych spotkań będą pojawiać się w ogłoszeniach, a także będą przekazywane bezpośrednio młodzieży na spotkaniach.

6. Prosimy, aby młodzież, która złoży deklarację i tym samym zapisze się do grupy przygotowującej się – uczestniczyła w niedzielnej Mszy Świętej o godz. 1900

Dokumenty potrzebne do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania

1. Świadectwo chrztu.

2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.

3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

4. Jeśli kandydat jest z innej parafii – konieczna jest zgoda na przyjęcie sakramentu poza parafią zamieszkania.

5. Z racji panującego zagrożenia epidemiologicznego zalecamy, aby do Sakramentu Bierzmowania przystąpić w swojej parafii zamieszkania i tym samym pielęgnować troskę o swoją wspólnotę parafialną.

Katecheza parafialna przed Sakramentem Bierzmowania

Spotkania formacyjne dla kandydatów w naszej parafii odbywają się według ustaleń księdza prowadzącego.

Informacje są przekazywane bezpośrednio młodzieży
na spotkaniach
i w ogłoszeniach parafialnych.

Katecheza:
Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki, i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Krzyżmo to olej zmieszany z balsamem poświęcony przez biskupa diecezjalnego w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma.  Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Owocem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś w dniu Pięćdziesiątnicy stało się udziałem Apostołów.

© 2021 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Theme by Anders Norén