Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Chrzest Święty

DOKUMENTY NIEZBĘDNE
DO ZAPISANIA DZIECKA
DO SAKRAMENTU
CHRZTU ŚWIĘTEGO

 1. Akt urodzenia dziecka.
 2. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi.
 3. Jeśli rodzice dziecka są z innej parafii – zgoda na chrzest poza parafią zamieszkania.
 4. Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

WYMAGANIA STAWIANE CHRZESTNYM

 1. Nie może być rodzicem dziecka.
 2. Jest katolikiem.
 3. Ukończył 15 rok życia.
 4. Otrzymał Sakrament Bierzmowania.
 5. Nie pozostaje w niekanonicznym związku małżeńskim,
  (jeśli żyje w związku – to musi to być związek sakramentalny).
 6. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
 7. Regularnie przystępuje do sakramentów.
 8. Prowadzi życie zgodne z wiarą.

W naszej parafii chrzest udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 1200

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19)

“Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony” (Mk 16, 16);

Jeżeli ktoś się nie narodzi z wody i Ducha świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5).

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (1213) czytamy:

CHRZEST ŚWIĘTY jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przynajmniej jedno z imion nadawanych swojemu dziecku winno być imieniem jakiegoś świętego lub błogosławionego, aby miało ono swojego patrona i orędownika u Boga. Nadając święte imię swojemu dziecku, rodzice świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynależności do Kościoła.

CO DAJE NAM CHRZEST:

 • gładzi grzech pierworodny,
 • czyni z ochrzczonego „nowe stworzenie” (sakrament nowego narodzenia),
 • daje nam życie Boże, czyni nas dziećmi Bożymi,
 • włącza do wspólnoty Kościoła,
 • wyciska niezatarte duchowe znamię,
 • jest konieczny do zbawienia, otrzymania wielorakich łask,
 • otwiera drogę do przyjęcia pozostałych sakramentów.

© 2020 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Theme by Anders Norén