Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Chrzest Święty

DOKUMENTY I WYMAGANIA

1. Akt urodzenia dziecka.

2. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi.

3. Jeśli rodzice dziecka są z innej parafii – zgoda na chrzest poza parafią zamieszkania.

4. Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

WYMAGANIA STAWIANE CHRZESTNYM

1. Nie może być rodzicem dziecka.

2. Jest katolikiem (został ochrzczony w Kościele Katolickim)

3. Ukończył 15. rok życia.

4. Otrzymał Sakrament Bierzmowania.

5. Nie pozostaje w niekanonicznym związku małżeńskim,
(jeśli żyje w związku – to musi to być związek sakramentalny).

6. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

7. Regularnie przystępuje do sakramentów.

8. Prowadzi życie zgodne z wiarą.

***

W naszej Parafii Sakrament Chrztu
udzielany jest
w każdą niedzielę
po Mszy Świętej o godz. 1200

***

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19)

“Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony” (Mk 16, 16);

Jeżeli ktoś się nie narodzi z wody i Ducha świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5).

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (1213) czytamy:

CHRZEST ŚWIĘTY jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przynajmniej jedno z imion nadawanych swojemu dziecku winno być imieniem jakiegoś świętego lub błogosławionego, aby miało ono swojego patrona i orędownika u Boga. Nadając święte imię swojemu dziecku, rodzice świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynależności do Kościoła.

CO DAJE NAM CHRZEST:

  • gładzi grzech pierworodny,
  • czyni z ochrzczonego „nowe stworzenie”
    (sakrament nowego narodzenia),
  • daje nam życie Boże, czyni nas dziećmi Bożymi,
  • włącza do wspólnoty Kościoła,
  • wyciska niezatarte duchowe znamię,
  • jest konieczny do zbawienia, otrzymania wielorakich łask,
  • otwiera drogę do przyjęcia pozostałych sakramentów.

© 2024 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Wrocław-Złotniki

Theme by Anders Norén